Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

?????????????????????
-Σε ποιους ασθενείς θα εφαρμόσω ιπποθεραπεία?
-Σε ποιους όχι?
-Ποια είναι τα κριτήρια που θα καθορίσουν αυτή την απόφαση?
-Πώς θα εφαρμόζω τη θεραπεία, πού και για πόσο καιρό?
-Ποιο άλογο είναι το κατάλληλο για ιπποθεραπεία?
-Ποιος πρέπει να είναι ο εξοπλισμός του αλόγου?
-Τι πρέπει να γνωρίζει ο θεραπευτής για τα άλογα και σε ποιο βαθμό?
-Τι ιππικές ικανότητες είναι απαραίτητες?
-Πώς πρέπει να εκπαιδεύεται το άλογο της ιπποθεραπείας και από ποιόν?

Ολα αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν όσους ασχολούνται με τη θεραπευτική ιππασία

Δεν υπάρχουν σχόλια: