Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Υπάρχει μια πολύ στενή σχέση μεταξύ του αλόγου σαν εργαλείου που μεταδίδει κίνηση και του αλόγου σαν ένα ζωντανό όν με το οποίο ο ασθενής αναπτύσσει μια μοναδική κοινωνικο - συναισθηματική σχέση.
Κανένα προσομοίωμα αλόγου δε μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη σχέση!!! Μπορεί όμως να εξυπηρετήσει κάποιες καταστάσεις όπως αλλεργίες στο τρίχωμα του αλόγου ή κακές καιρικές συνθήκες

Δεν υπάρχουν σχόλια: