Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009



Αυτό είναι το θέμα της παρουσίασης της ομάδας του Κέντρου των Σερρών στο παγκόσμιο συνέδριο της θεραπευτικής ιππασίας στη Γερμανία।

Αναφέρεται στην επαγγελματική εκπαίδευση ενός εφήβου με αυτισμό ως φροντιστή σταύλων σε ένα κέντρο ιππασίας।

Η έρευνα αυτή είναι απόρροια της καλής συνεργασίας μεταξύ του ΕΕΕΕΚ Σερρών, του τμήματος ειδικής αγωγής του πανεπιστημίου του Βόλου και του ΚΕΘΙΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: