Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008


Στο Δημαρχείο της Βιέννης!!!
Απο αριστερά:
-Κυριάκος Βακιρτζής:
αντιπρόεδρος ΚΕ.Θ.Ι.Σ.
-Gundula Hauser: πρόεδρος FRDI
-Βασίλης Κετσετζής: δήμαρχος
Δήμου Στρυμόνα
-Μαρία Λίγκα: πρόεδρος ΚΕ.Θ.Ι.Σ.
-Σταυρούλα Κυριακοπούλου:
φυσιοθεραπεύτρια-ανερχόμενη
ιπποθεραπεύτρια!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: